FITBIT 冒險

開始一段發現獨特目的地的虛擬體驗,在當中發現新的景點,並探索令人驚嘆的美景,同時達成您的健身目標。

 

 

 

Fitbit 應用程式中的新挑戰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
在這多天的單人挑戰中,透過每天完成不同的步數目標,來開始探索獨特地點。從著名步道到標誌性地標,您不會相信自己的雙腳能帶您走到何處。
 
 
 
 
 
 

 

在這多天的單人挑戰中,透過每天完成不同的步數目標,來開始探索獨特地點。從著名步道到標誌性地標,您不會相信自己的雙腳能帶您走到何處。

 

Adventures

尋找景點

從令人驚嘆的山頂到美不勝收的美景,您能解鎖每個目的地的180 度環景 ,並體驗每個地標所提供的絢麗景觀。

 

準備好開始冒險了嗎?取得 Fitbit App。